Świadczenie pielęgnacyjne dla każdego Opiekuna

Ostatnio prowadzona sprawa na rzecz Klienta, uświadomiła nam jak z ważnym problemem mamy do czynienia. Nasz Klient został przez życie zmuszony do porzucenia pracy, w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad schorowanym rodzicem.Dotychczas z radością...

Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Jak wygląda sytuacja nauczyciela kontraktowego, który został zatrudniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? Istnieje wtedy możliwość wniesienia pozwu o ustalenie stosunku pracy – jako zawartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony…...

Nasz Zespół opuściła Katarzyna Poźniak

  Informujemy, iż z końcem miesiąca listopada nasz Zespół opuściła Pani Katarzyna Poźniak. Dziękujemy Pani Kasi za wspólnie spędzony czas i życzymy Jej wielu wrażeń i sukcesów na zawodowej i osobistej ścieżce...

SN: partnerzy muszą…

SN: partnerzy muszą zwrócić „prezenty” po rozstaniu (Sygnatura akt IV CSK 772/14)   W dniu 9 października 2015 roku Sąd Najwyższy wydał ciekawe i jednocześnie ważne orzeczenie w przedmiocie modnego jeszcze tak niedawno rozliczania konkubinatu. W naszej...

Szkolenie

Troje z naszych Członków Zespołu (Karolina Sikorska-Bednarczyk, Paweł Zieliński i Rafał Bednarczyk) wzięło udział w szkoleniu z tematyki mobbingu i poradnictwa antymobbingowego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej. Owo szkolenie...