Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Poniżej przykładowy zakres spraw w jakich możemy udzielić pomocy:

  • kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą,
  • pomoc prawna przy organizacji, tworzeniu, likwidacji spółek prawa handlowego,
  • tworzenie dokumentów organów spółek,
  • prowadzenie postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym bieżących zmian w strukturach podmiotów gospodarczych,
  • przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach sądowych i administracyjnych w szczególności prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek a także z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.