Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Poniżej przykładowy zakres spraw w jakich możemy udzielić pomocy:

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego,
  • reprezentacja innych uczestników postępowania karnego na każdym jego etapie – oskarżycieli posiłkowych, prywatnych, etc.,
  • występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i instytucjami, jak również podczas czynności incydentalnych (np. przesłuchanie świadka, przesłuchanie przed postawieniem zarzutów),
  • sprawy z zakresu kodeksu karnego skarbowego,
  • doradztwo i pomoc przedsądowa,
  • sprawy z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Oferujemy wszechstronną reprezentację Klienta zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym i przed innymi organami w powyższych sprawach, a także w pozostałych cywilnych.