Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Poniżej przykładowy zakres spraw w jakich możemy udzielić pomocy:

 • sprawy o nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie warunków pracy lub stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie,
 • sprawy o roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji – nasza specjalizacja,
 • inne związane ze stosunkiem pracy i relacjami z pracodawcą.
 • reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę,
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę a także innych dokumentów pracowniczych, wewnętrznych aktów prawnych w prawach pracowniczych m.in. regulaminu: pracy, wynagradzania
 • odwołania od decyzji ZUS-u.