Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Poniżej przykładowy zakres spraw w jakich możemy udzielić pomocy:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o roszczenia z umów między małżonkami,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.
 • w tym prawo opiekuńcze w relacjach między rodzicami a dziećmi:
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.