Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Poniżej przykładowy zakres spraw w jakich możemy udzielić pomocy:

  • sprawy o zachowek (dochodzenie zachowku, bądź uzupełnienia zachowku),
  • sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
  • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych.