Wygraliśmy 🙂 przed WSA w Warszawie sprawę o uchylenie decyzji w sprawie zastosowania ustawy dezubekizacyjnej. Nasz Klient ma szansę odzyskać całą zabraną emeryturę.

Ale po kolei …

Nasz Klient, były policjant w okresie służby, która trwała prawie 24 lata, przez 3 lata pracował w jednostce, która z czasem została zaliczona jako praca na rzecz totalitarnego państwa. Będąc przeniesionym na to stanowisko nie miał wiedzy na temat struktury organizacyjnej jednostki pracodawcy. Uświadomiono mu to dopiero w decyzji pozbawiającej go prawa do wypracowanej emerytury.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych (zwana dalej ustawą dezubekizacyjną), która w 2017 roku pozbawiła pracowników służb mundurowych emerytury w dotychczas otrzymywanej wysokości, przyznając ją w wysokości 1700 zł netto, pozbawiła pracowników służb mundurowych prawa do wypracowanej emerytury.

W ustawie jednak zawarte zostały możliwości wyłączenia pracownika spod zastosowania jej przepisów i pozostawienie mu emerytury w dotychczasowej wysokości. Są to krótkotrwały czas służby na rzecz totalitarnego państwa oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków w szczególności z narażeniem życia i zdrowia. Prawa wyłączenia, nazywanego ironicznie prawem łaski dokonuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednakże w sprawie naszego Klienta, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, iż nie ma podstaw do zastosowania wobec Niego wyłączenia spod zastosowania ustawy, bowiem okres służby nie był krótkotrwały i nie wykazano (wbrew przedstawionym przez stronę dokumentom z akt), aby zachodził szczególny przypadek wykonywania służby z narażeniem życia i zdrowia.

Od decyzji Ministra wnieśliśmy skargę do WSA w Warszawie, podnosząc, że okres służby był krótki – jedynie 3 lata z prawie 24 oraz Nasz Klient wykonywał swe obowiązki z narażeniem życia i zdrowia, za co miedzy innymi otrzymywał nagrody od Komendantów Policji, czy samego Ministra. Oczywiście wszystko zostało udokumentowane.

W dniu 11 czerwca 2019 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie podzielił nasze stanowisko i orzekł, że Nasz Klient wykonywał swe obowiązki krótkotrwale i z narażeniem życia oraz zdrowia, stąd wydana decyzja Ministra zostaje uchylona w całości.

Bardzo cieszy nas ten wyrok! Zarówno ze względu na nasz sukces – z naszej Kancelarii w sprawę zaangażowani byli mec. Rafał Bednarczyk, Karolina Sikorska – Bednarczyk i Paweł Zieliński.

Jak i ze względu na to, że to dopiero 3 wyrok w Polsce na korzyść osób podlegających pod ustawę dezubekizacyjną.

Nasz Klient aż musiał się z radości uszczypnąć 🙂 mam nadzieję, że uwierzy, jak zostanie przywrócone Mu prawo do emerytury w dotychczasowej wysokości 🙂 Do tej pory, broni nie składamy, bo wiadomo, że jeszcze jest NSA.