Jak to czasami bywa, nasz urlop niekoniecznie bywa taki jak sobie wymarzyliśmy. Pamiętasz, jak w biurze podróży pokazywali Tobie piękne widoczki, piękne zdjęcia?

A Ty widzisz zgoła odmienny obraz swoich wymarzonych wakacji …

Przeczytaj, co możesz z tym zrobić.

Tak więc, dzisiejszy wpis dotyczyć będzie tych troszkę mniej zadowolonych czytelników, którym wymarzony urlop po prostu nie wypalił. Jeżeli zamiast oferowanego pięknego, klimatyzowanego hotelu z bezpośrednim dojściem do słonecznej, piaszczystej plaży musiałeś przedzierać się starym, zdezelowanym autokarem do cuchnącego i wypełnionego pluskwami ośrodka wczasowego, z którego dojście na plażę doprowadzało Twoje dzieci do płaczu, to ten wpis jest właśnie dla Ciebie!

Od 1 lipca 2018 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące szeroko rozumianego przemysłu turystycznego. Nowa ustawa o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych uwzględnia przepisy unijne, jak również dotychczas wypracowane rozwiązania na naszym krajowym podwórku.

Najważniejszą dla Ciebie informacją jest to, że organizator turystyki, czyli najczęściej Twoje biuro podróży, ponosi odpowiedzialność za organizację Twojej wycieczki i to bez względu na to, czy realizuje ono wycieczkę samodzielnie, czy też korzysta z usług innych, powiązanych z nim podmiotów!.

Od lipca ubiegłego roku nabyłeś więc, Drogi Podróżny, szereg uprawnień, z których możesz skorzystać w razie klapy Twojej wymarzonej wycieczki.

Część z nich dostępna jest dla Ciebie już w trakcie turnusu! Mowa m. in. o:

  1. Żądaniu usunięcia niezgodności oferty z tym, co zastałeś podczas pobytu na wycieczce w terminie wyznaczonym przez Ciebie lub, jeśli biuro odmówi usunięcia niezgodności albo powinna być ona usunięta niezwłocznie, bez wyznaczania terminu. Jeżeli biuro nie usunie tak stwierdzonej niezgodności, masz prawo dokonać tego sam i wystąpić o zwrot wydatków.

Sytuacja powyższa ma miejsce np. wtedy, gdy wyposażenie Twojego apartamentu nie odpowiada ofercie, np. nie ma w nim klimatyzacji czy podwójnego łóżka. W takim wypadku możesz żądać wymiany pokoju na dysponujący takim wyposażeniem, który był w Twojej umowie. Jeśli np. miałeś zagwarantowane wyżywienie lepszej klasy niż te, które Ci oferują, masz prawo oczekiwać zmiany menu. W przypadku, kiedy organizator nie spełni Twoich żądań, możesz samodzielnie wykupić oczekiwane lepsze zakwaterowanie i wyżywienie, a organizator będzie musiał zwrócić Ci poniesione z tego tytułu koszty.

  1. Prawie do domagania się świadczeń zastępczych zamiast tych, które były przewidziane w umowie. Świadczenie zastępcze organizator zapewnia na własny koszt. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od pierwotnej usługi, przysługuje Ci uprawnienie do uzyskania stosownej obniżki ceny wycieczki lub nawet odstąpienie od skorzystania z takiego świadczenia.

Jeżeli w ramach turnusu miałeś zapewnioną np. podróż statkiem na pobliską wyspę, a z jakichś powodów z winy organizatora imprezy okazało się to niemożliwe, to masz prawo domagać się zorganizowania wycieczki w inne, podobnie atrakcyjne miejsce.

  1. Prawie do rozwiązania umowy o organizację wycieczki. Przysługuje ono w sytuacji, w której niezgodności pomiędzy ofertą a turnusową „rzeczywistością” są znaczne, a organizator nie usunie ich w rozsądnym, wyznaczonym przez Ciebie, terminie w trakcie trwania wycieczki.
  2. Możliwości domagania się zapewnienia zakwaterowania przez okres do 3 nocy w przypadku nadzwyczajnych problemów z transportem powrotnym z wycieczki, np. w sytuacji huraganu czy strajku na lotnisku.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami przysługuje Ci zakwaterowanie podobnej klasy, jak te oferowane Ci podczas turnusu.

Kolejnym, bodajże jeszcze bardziej istotnym uprawnieniem jest możliwość domagania się obniżki ceny imprezy za każdy okres, w trakcie którego stwierdziłeś niezgodność swojej wycieczki z tym, co obiecano Ci w ofercie i umowie. To znaczy, że możesz żądać od swojego biura podróży obniżki wyjściowej ceny wycieczki za każdą godzinę przebywania w niedostosowanym do Twojej umowy apartamencie czy każdą ilość posiłków, które odbiegały standardem od oferowanych.

I wreszcie, Drogi Podróżny, za szkody i krzywdy doznane w trakcie trwania nieudanej wycieczki przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wysokość tych świadczeń może być w wyjątkowych przypadkach, za wyjątkiem szkód osobowych (np. uszkodzenie ciała podróżnego w trakcie wycieczki), ograniczona w umowie z biurem podróży do 3-krotności ceny wycieczki.

We wszystkich innych przypadkach wyceny zadośćuczynienia czy szkody należy dokonywać indywidualnie. Przy wyliczaniu powyższych nie ma jakichś sztywnych zasad czy reguł, zazwyczaj warto poradzić się w tej kwestii doświadczonego prawnika.

Jak widać, masz wiele możliwości, żeby choć trochę zrekompensować sobie stres i rozczarowanie związane z nieudaną wycieczką. Warto o tych możliwościach pamiętać i w razie potrzeby z nich skorzystać.

Adw. Paweł Zieliński