PRAWO GOSPODARCZE

   kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą,

   pomoc prawna przy organizacji, tworzeniu, likwidacji spółek prawa handlowego,

   tworzenie dokumentów organów spółek,

   prowadzenie postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym bieżących zmian w strukturach podmiotów gospodarczych
przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów,

   przygotowanie opinii prawnych,

   reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach sądowych i administracyjnych w szczególności prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek a także z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników

   windykacja należności;

   reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

W temacie specjalizuje się Mec. Paweł Zieliński.