PRAWNA OBSŁUGA
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   specjalizujemy się w obsłudze szkół publicznych i niepublicznych, w zakresie:
– prawa oświatowego, prawa pracy i prawa administracyjnego;
– udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu interpretacji i stosowania prawa;
– przygotowywania pism procesowych;
– przygotowywania dokumentów założycielskich dla szkół niepublicznych i innych placówek oświatowych;
– przygotowywania regulaminów oraz statutów;
– sporządzania umów i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w placówkach oświatowych;
– obsługi prawnej związanej z uzyskaniem dotacji oświatowych i subwencji;
– funkcjonowania bibliotek szkolnych i publicznych w zakresie związanym z prawem oświatowym i branżowym;
– pomocy prawnej i współpracy ze związkami zawodowymi oraz negocjacji;
– wydawania opinii prawnych
– reprezentowania w sprawach spornych w postępowaniach sądowych i administracyjnych
– negocjacji i mediacji.

W temacie specjalizują się Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk i Mec. Rafał Bednarczyk.