PRAWO ADMINISTRACYJNE

   odwołania od decyzji,

   zażalenia na postanowienia organów,

   sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, odwołań, i zażaleń od: decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, uchwał organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

   zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

W temacie specjalizuje się Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk, Mec. Paweł Zieliński.