PRAWO CYWILNE

   sprawy z zakresu prawa własności,

   sprawy z zakresu umów cywilnoprawnych,

   sprawy z zakresu prawa spadkowego,

   sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności;

   dochodzenie odszkodowań od sprawców szkód majątkowych i niemajątkowych, ubezpieczycieli, członków zarządu spółek kapitałowych;

   sprawy o naruszenie dóbr osobistych;

   sprawy o zapłatę;

   sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym;

   sprawy o eksmisję;

   sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

   sprawy o ochronę prawa własności i posiadania;

   sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości;

   sprawy o ustanowienie służebności;

   sprawy o zniesienie współwłasności;

   sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;

    sprawy o służebność przesyłu energii elektrycznej – nasza specjalizacja 🙂

Oferujemy wszechstronną reprezentację Klienta zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym i przed innymi organami w powyższych sprawach, a także w pozostałych cywilnych.

W temacie specjalizuje się Mec. Rafał Bednarczyk, Mec. Paweł Zieliński, Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk.