PRAWO RODZINNE

   sprawy o rozwód i separację;

   sprawy o podział majątku wspólnego;

   sprawy o roszczenia z umów między małżonkami;

   sprawy o ubezwłasnowolnienie;

   sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

   sprawy o unieważnienie małżeństwa,

   sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

w tym prawo opiekuńcze w relacjach między rodzicami a dziećmi:

   sprawy o kontakty z dzieckiem,

   sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;

   dochodzenie świadczeń alimentacyjnych;

   sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

W temacie specjalizuje się Mec. Rafał Bednarczyk, Mec. Paweł Zieliński, Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk.