Ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu w pracy zdalnej – e-book

 67,00

PROMOCJA! TYLKO DO NIEDZIELI 12 LIPCA TANIEJ!

Nauczycielu! Poznaj swoje prawa, wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Stań się pewny siebie i tego, co ci się należy! Ten e-book to pierwszy krok w stronę lepszego traktowania w pracy.

Sprawdź szczegółowy opis poniżej – nie kupuj kota w worku!

Opis

Po co jest ten e-book?

Trwający od marca 2020 roku okres pandemii związanej z COVID-19 wymusił na nauczycielach zmianę formy nauczania i realizowania zadań statutowych szkoły (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej). Zgodnie z wydanymi rozporządzeniami:

  1. Zobacz przepisy

    1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zawieszającym zajęcia edukacyjne (Dz.U.2020, poz. 374), oraz 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10 – wprowadzającym obowiązek pracy zdalnej,

zmianie uległy nie tylko zdalne realizowanie zajęć, ale i obowiązki nauczycieli. Dodatkowo, o czym pisałam już w e-booku o prawach nauczyciela [pobierz-link], narzucając szkołom i placówkom oświatowym zdalne nauczanie w czasie pandemii koronawirusa organy prowadzące
i dyrektorzy szkół nie przekazali nauczycielom żadnych narzędzi. Stało się tak, mimo jasnych, obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Dlatego powstał projekt – „Nauczyciel pewny siebie i swoich praw!”

W ramach jego oferuję nauczycielom edukację prawną, szkolenia
i warsztaty z asertywności i budowy pewności siebie, a także wiele innych działań.

O czym jest ten e-book?

O prawach i obowiązkach nauczycieli wynikających ze zdalnego nauczania, w tym o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu używania prywatnego sprzętu nauczyciela. Rozważymy w nim, czy taki dodatek nauczycielom się należy, a jeśli tak, to na jakich zasadach i jak się go domagać. Odpowiem również na pytania, najczęściej zadawane
w związku ze zdalnym nauczaniem i kosztami, jakie ponoszą nauczyciele.

Mimo, że Karta Nauczyciela nie zawiera przepisów wprost mówiących o owym świadczeniu (ekwiwalencie) to obowiązek jego wypłaty wynika z przepisów Kodeksu pracy, które stosujemy w sprawach nieuregulowanych w Karcie (art. 91 c KN). Sięgniemy więc do Kodeksu pracy i innych niezbędnych aktów prawnych.

Dodatkowo do dyspozycji nauczycieli oddane zostało pismo – wezwanie do zapłaty kierowane do dyrektora szkoły w związku
z używanym w pracy zdalnej sprzętem prywatnym.

Edukacja zdalna-wniosek do pracodawcy - omówienie AdwokatBednarczyk.pl

Edukacja zdalna-wniosek do pracodawcy – omówienie – przejdź do produktu