PAWEŁ ZIELIŃSKI

Pochodzę z serca słonecznych Mazur, Giżycka. Prawem zacząłem interesować się już na etapie edukacji gimnazjalnej. Potrafiłem godzinami przysłuchiwać się pasjonującym dysputom prawniczym prowadzonym przez mojego ojca i stryja, zawodowych prawników. Naturalną konsekwencją moich zainteresowań była decyzja o podjęciu studiów prawniczych, które ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z oceną bardzo dobrą. Podczas studiów, oprócz realizacji podstawowego kursu akademickiego, wielokrotnie miałem okazję poszerzać zdobywaną wiedzę biorąc aktywny udział w działalności organizacji studenckich, jak również udzielać się społecznie.
Na ostatnim roku studiów pełniłem funkcję Dyrektora przy Zarządzie Krajowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, działałem też w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Biurze Porad Obywatelskich w Gdyni. Nie stroniłem również od poznawania praktycznych aspektów pracy prawnika, odbywając praktyki zarówno w organach wymiaru sprawiedliwości, jak i trójmiejskich kancelariach prawniczych.
Obecnie odbywam aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W kancelarii odpowiedzialny jestem za reprezentację Klientów przed Sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.
Moje wartości
Hołduję wartościom którymi, moim zdaniem, powinien cechować się każdy dobry prawnik. Cenię sobie punktualność oraz szczerość. Do wszystkiego w życiu podchodzę z zaangażowaniem, pasją i uczuciem. Jestem otwarty na ludzi i zawsze uważnie słucham tego, co mają mi do powiedzenia.
Zainteresowania
W młodości pasjami uprawiałem siatkówkę i choć obecnie nie jestem już czynny sportowo, zawsze mocno kibicuję siatkarzom, w szczególności plażowym. Wieczorem lubię dobre kino psychologiczne a także polską prozę fantasy. Podczas podróży samochodem jest prawie pewne, że z moich głośników usłyszysz największe przeboje takich grup jak Red Hot Chilli Peppers czy Pearl Jam.
Co zyska Klient
W kontaktach z klientami zawsze stawiam na uczciwość, szczerość, pełne zaangażowanie i profesjonalizm.