MARZENA KOZŁOWSKA

Ciekawi Was zapewne po co w Kancelarii psychotraumatolog?!

Pani Marzenka jest specjalistą pedagogiem, psychotraumatologiem pracującym z traumą, zespołem stresu pourazowego, zaburzeń psychosomatycznych. Jest wykładowcą w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii, trenerem. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem krzywdzonym, dorosłymi w stanie silnego stresu i nie radzenia sobie z emocjami.

Co robi u nas w Kancelarii?

Udziela porad i wsparcia psychotraumatologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach, pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii.

Co zyska Klient?

Możliwość konsultacji we własnej sprawie, motywację do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji, a także spokój i poczucie bezpieczeństwa utraconego na skutek zdarzeń, jakie zaistniały w ich życiu.

My zajmujemy się problemem prawnym, a Pani Marzenka emocjami.