PRAWO KARNE

   obrona osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego;

   reprezentacja innych uczestników postępowania karnego na każdym jego etapie – oskarżycieli posiłkowych, prywatnych, etc.;

   występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i instytucjami, jak również podczas czynności incydentalnych (np. przesłuchanie świadka,

   przesłuchanie przed postawieniem zarzutów);

   sprawy z zakresu kodeksu karnego skarbowego;

   doradztwo i pomoc przedsądowa.

   sprawy z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W temacie specjalizuje się Mec. Rafał Bednarczyk oraz Mec. Paweł Zieliński